LÉČIVÝ DOTEK         kraniosakrální terapie

Co je kraniosakrální terapie:

Jejím zakladatelem je Dr. John E. Upledger, lékař zabývající se osteopatickou medicínou (osteologie = věda o kostech). Dr. Upledger objevil, že mezi pánví (os sacrum) a lebkou (cranium) existuje významná souvislost, která se projevuje v páteřním kanálu - spojení mezi os sacrum a os occipitale. Zde pulsuje energie ve formě tzv. mozkomíšní tekutiny. Odtud také pochází název pro Kraniosakrální terapii. Techniky této terapie jsou zaměřeny na nejvyšší možnou harmonizaci pulsující energie, a tím i na aktivizaci vlastních léčebných sil těla a jejich stimulaci.

Frekvence ošetření je individuální, v závislosti na potřebách každého klienta. Doporučená terapie je 1x za týden, 3 návštěvy, či preventivně rehabilitační 1-2x za měsíc.

Jak probíhá ošetření:

Ošetření probíhá tak, že po krátkém vstupním rozhovoru, klient leží oblečen na lehátku v pohodlné poloze a terapeut mu podle potřeby a po dohodě přikládá ruce na nebo pod tělo. 

Terapeut nedodavá klientovi vlastní energii, ale pomáhá klientovi podpořit svůj vlastní rytmus Dechu života - univerzální léčivé síly. Zároveň se nejedná ani o masáž.

Kdy tato terapie může pomáhá:

  • Při emoční zátěži
  • stres a bolesti hlavy, 
  • napětí v těle, v páteři, v kostech
  • menstruační potíže, hormonální nerovnováha
  • únava, deprese a poruchy spánku, 

Jak pomáhá

  • prohlubuje uvědomování si sebe a těla
  • podpora přirozené imunity
  • hluboký stav relaxace a odpočinku
  • uvolnění fyzického a emočního napětí v těle
  • podpora pro samoléčivý proces vlastního těla a nastartování ozdravného procesu