ODVAHA

,,Pokud v životě nevykročíme z komfortní zóny, nezjistíme, co se skrývá za rohem,,

Někdo má svou komfortní zónu posunutou daleko, pro některé je výzvou vyjít ven a pobavit se s dalším člověkem.

Ať už potřebujete odvahu, k tomu následovat své skutečné potřeby, nebo udělat zásadní změnu v životě, tato dílna vás podpoří na cestě k seberealizaci a k vykročení vstříc tomu, co milujeme a po čem toužíme.

Pojmenování překážek a jejich přijetí. Stanovení konkrétních kroků, které udělám.


Jasná formulace záměru, obohacená energii fyzického těla a emocemi, podpořená kolektivní energií všech účastníků.

Stejné přitahuje stejné. Naše myšlenky a city se materializují.

Sami si vytváříme svět ve kterém žijeme. Pokud svůj svět vytváříme sami, znamená to, že jej můžeme změnit. Znamená to plné převzetí odpovědnosti za svůj život.

Dílny se může účastnit každý bez ohledu na předchozí taneční zkušenost.

Hravou formou, tancem a sdílením vytvoříme nové možnosti pro náš šťastný život.


Vstupné patek 350-,/400-.

sobota 1300-./1500-.

pa+so 1450/1650-,

druhá cena je při platbě po 19.3.

DALAJLÁMA

,,Pečuj o své myšlenky, neboť se z nich stanou slova.
Pečuj o svá slova, neboť se z nich stanou skutky.
Pečuj o své skutky, neboť se z nich stanou zvyky.
Pečuj o své zvyky, neboť utvářejí charakter.
Pečuj o svůj charakter, neboť ten utváří osud.

A osud- to je tvůj život.,,