ŽENSKÝ KRUH

ŽENA JE ŽIVOT

SDÍLENÍ VE SPOLEČENSTVÍ ŽEN

Setkání budou provázet 3 různé ženy Andrea Stupková, Hana Kotalíková, Olga Makovecká.

Budeme otevírat témata která jsou pro nás ženy aktuální.  Se záměrem podpořit vzájemnost, inspirovat se a pečovat o svou ženskou duši i tělo.

Program bývá různorodý, kromě sdílení bude prostor na práci s tělem, dotekem nebo jiné interaktivní cvičení a rituály.

Ženy se odpradávna spolu scházely, 

aby tkaly přediva života a vzájemně si naslouchaly, čistily v kruhu žen svá srdce společným pláčem i smíchem, příbehy o lásce, rodině, životě a smrti.

Díky příznivému vztahu se svou maminkou a sestrou, cítím velké volání toto společenství obnovit a dopřát výživu všem ženám, jejichž společenství tuto příležitost neposkytují. Ať už je tvá rodina daleko, nebo vztahy nejsou naplňující, můžeš se setkávat se spřízněnými ženami v sesterském kruhu a hovořit o své duši, tančit a zpívat písně předků...

Setkávání se konají 1x za 14 dní, ve středu 9.3 a 23.3 

Vstupné 150.-Kč

čas od 18.30 do 20.00

přihlášení: 777299501, olivamakova@gmail.com