Zpěv - Lipesnký sbor

Od ledna Nového roku připravujeme 

vznik amatérského pěveckého sboru pro všechny generace. Vítáme všechny zájemce o práci s hlasem a různými hudebními nástroji.

Pokud máte chuť zpívat nebo se ve zpěvu cvičit a hrát si, jste zvání. Na kolektivním zpěvu je krásné to, že se vzájemně podržíme a s trochou trpělivosti a sluchu vytvoříme opravdu krásné harmonie.

Vítané jsou všechny hudební nástroje pokud je aspoň trochu ovládáte, časem a podle zvoleného repertoáru je zakomponujeme do společné tvorby. 

Struktura hodiny: úvodní ladění, hry a improvizace a zpěv lidových nebo autorských skladeb.

Nejde o výsledek, ale radost ze setkání a zpěvu.

ZAČÍNÁME 6.1.2021 V 16.30 - 18.00

REGISTRACE VIZ KONTAKT