SVOBODNÝ TANEC
Tanec probouzí tvé tělo a duši.

Proč tančit

cílem Svobodného tance je ROVNOVÁHA

 • fyzická
 • emoční
 • duševní

Napojení se na MOUDROST TĚLA

 • tělo je starší než mysl a dokáže nastartovat SAMOLÉČIVÝ proces

emoční PRUŽNOST a CELISTVOST

 • plynutí emocí vs. zastavení/lpění
 • jednota těla, mysli a duše
 • od zvyku k všímavosti/kreativitě a nové volbě
Ve svobodném tanci vytváříme
 • prostor pro nalezení vlastního tance a jeho léčivého potenciálu
 • emoční prožitek skrze tělo, sebevyjádření pohybem a tancem
 • propojení  těla, mysli, pocitů a duše
 • sjednocení se jako jedinec i jako společenství 
 • rozšiřování úhlu pohledu na sebe a svět
 • AUTENTIČNOST při sebevyjádření - V TĚLE JSEM DOMA - uzemnění a centrum,  PRAVDIVOST K SOBĚ I OSTATNÍM schopnost vyjádření široké škály pocitů.

Při hodinách svobodného tance se opírám o principy a zdroje pocházející
z mezinárodní školy Open Floor International více informací www.openfloor.org

AUTOTERAPIE TĚLA A MYSLI   PROGRAM Feng-yűn Song

,,krotit koně a šlechtit jezdce,,

Probouzení se do přítomnosti lze mnoha způsoby.

Jedním z nich je i tento autoterapeutický program paní Feng-yűn Song  https://www.fengyunsong.cz/, který s jejim laskavým svolením mohu předávat dál.

Jeho obsahem jsou energetické a dechové cvičení. Preventivní a rehabilitační sestavy, podporující celkové zdraví člověka - těla a mysli.

Jedná se o sestavy cviků a pohybů propojených s dechovou rehabilitací.

Tato cvičení podporuji naše tělo, ale i uvědomění si sebe sama na cestě životem. Je pozoruhodné nakolik postoj těla a dechu ovlivňuje náš celkový životní stav.

Život je dar.  Pojďme si to společně prožít