SVOBODNÝ TANEC
Tanec propojuje tvé tělo a duši.

Proč tančím

cílem Svobodného tance je ROVNOVÁHA

 • fyzická
 • emoční
 • duševní

Napojení se na MOUDROST TĚLA

 • tělo je starší než mysl a dokáže nastartovat SAMOLÉČIVÝ proces

emoční PRUŽNOST a CELISTVOST

 • plynutí emocí vs. zaseknutí
 • jednota těla, mysli a duše
 • od zvyku k všímavosti a kreativitě

Ve svobodném tanci
 • Vytváříme prostor pro nalezení vlastního tance a jeho léčivého potenciálu
 • emoční očista naší celé bytosti
 • propojení  těla, pocitů a duše
 • sjednocení se jako jedinec i jako společenství
 • prožitek nespoutané vášnivé radosti
 • rozšiřování úhlu pohledu na sebe a svět

           CÍTÍM SE VE SVÉM TĚLE DOMA, JSEM AUTENTICKÁ A PRAVDIVÁ K SOBĚ I OSTATNÍM


Taichi chi-kung

,,krotit koně a šlechtit jezdce,,

Probouzení se do přítomnosti lze mnoha způsoby.

Jedním z nich je i Taichi chi-kung, neboli kultivace energie těla. Jedná se o sestavy cviků a pohybu propojených s dechovou rehabilitací.

Tato cvičení podporuji naše tělo, ale i uvědomění si sebe sama na cestě životem. Je až neuvěřitelně pozoruhodné nakolik postoj těla a dechu ovlivňuje náš celkový životní postoj.

 Díky tomu, že systém cvičení vychází z principů čínské medicíny a energetického poznání lidského těla, má velmi hluboký účinek na celkové zdraví člověka.

Taichi chi-kung vychází z taoistické filozofie jehož zakladatelem je Lao'c,

a taoismus vzešel z šamanismu, který vychází z přírody a úcty k ní, a protože člověk je dítětem přírody, je velmi užitečné ctít a plynout v rytmu přirodní proměny.

Život je zázrak. Pojďme si to společně prožít