nový formát KONSTELACÍ

PROCES ŽIVOTNÍ INTEGRACE PODLE WILFRIEDA NELLESE


Co jsou to konstelace:

Konstelace je forma skupinové terapie, kde si klient zvolí zástupce do rolí, kteří po chvilce vnímají vjemy a pocity, které vyvěrají z pozice, do které jsou postaveni. Říká se tomu obraz duše, nebo podvědomí. Může se ukazovat v různých vrstvách, z pohledu duše, lidské osobnosti, fyzicky či emočně a může se v čase proměňovat.

Tuto metodu vyvinul Bert Hellinger a podle mě ji nelze logicky či vědecky zcela vysvětlit. 

Je potřeba citlivý přístup a diskrétnost všech zůčastněných.

Zatímco zástupci postupně vyslovuji nahlas jejich pocity v rolích, klient se dívá a poslouchá, případně interaguje s osobami, kteří mu zrcadlí co se odehrává.

Konstelář je zde jako průvodce, který posouvá dialog a prožitky, pro zvědomění a přijetí situace, tak jak byla prožita a přes případnou bolest ocenit, že nás to ovlivnilo také pozitivně, nasměrovalo to náš život tam, kde jsme nyní.

Obvykle je na konci konstelace pocit úlevy, nebo získání dalšího úhlu pohledu na věc, kterou klient řeší. 

Konstelář nikdy nezaručuje vyřešení situace do pozitivního konce, nicméně náhledem klient získá podporu, odpovědi a možnost postavit se k situaci jinak, aby se v ní cítil lehčeji a svobodněji. Klient se v procesu také spojí se se svou základní esencí a vnímá sílu situaci změnit nebo ji přijmout. Naše vnitřní části se často hlásí o slovo, dokud je nepřiřadíme ke konkrétní situaci v našem životě, dokud je neuvidíme, z jaké pozice uvnitř nás k situaci přistupujeme. 

Nejhlubší otisky jsou z prenatálního období a z období dětství, ať už jsme byli traumatizovaní, nebo nám bylo ublíženo, přežili jsme to a nyní můžeme sami sebe začít více respektovat a mít rádi, za to, že jsme to zvládli a že nás život stále chce.

Každý, kdo se zúčastnil podobného semináře s velkou pravděpodobností potvrdí, že pozorná účast a propůjčení se rolím zástupcům v procesech jiných účastníků, přináší mnohdy nečekané vhledy a zprávy, důležité pro vlastní život, a proto má i samo o sobě velkou hodnotu. Vše, co Vám já i ostatní lektoři na tomto semináři budeme nabízet, je pro Vás naprosto dobrovolné. To, jestli do jakékoli konstelace, nebo cvičení vstoupíte, jestli se rozhodnete v něm setrvat a případně pokud se rozhodnete jej opustit, je zcela na Vás a Vaše rozhodnutí vždy respektujeme.

*,,Přístup Wilfrieda Nellese, který nazývá Proces životní integrace, vychází z jeho mnohaleté zkušenosti s rodinnými konstelacemi. Pracuje s pochopením významu jednotlivých etap životního růstu a s jejich plným, "dospělým" přijetím. Pozornost je při tomto procesu zaměřena na Bytí – na to, čím už odjakživa jsme, a co se chce v procesu našeho žití rozvíjet.

"Proces životní integrace" napomáhá toto své Bytí – veškeré události, lidi a místa, které náš život provázely – zcela přijmout a odevzdat se jeho rozvíjení.

"V tomto smyslu je třeba "obejmout svůj život" – přijmout jej a vzít do náruče tak, jak byl a je. Což platí jak pro to vnější tak pro to vnitřní. Paradoxně to ale také znamená odevzdat se do náruče života. Tím, že se vzdám soudů o tom, co bylo dobré nebo špatné, se totiž odevzdávám životu tak, jak je. Ten se pak může uskutečnit a my sami se můžeme stát skutečnými.",,


*citace z knihy kterou přeložila Petra Pejchalová.

Více informací a možnost účasti na seminářích či výcviku naleznete na webu institutu Petry Pejchalové Nelles Institut: https://wilfried-nelles.cz/