nový formát KONSTELACÍ

PROCES ŽIVOTNÍ INTEGRACE PODLE WILFRIEDA NELLESE


Láska, vztahy, jedinečnost 

Prameny Života - slunovratový LIP na Lipně

21.-23.6. 2024

Rezidence Club Canada - Lipno nad Vltavou


To, po čem jako lidé vnitřně nejvíce toužíme, je být v míru sámi se sebou, se svým životem a svou jedinečností. 

Žít to, co jsme, proč jsme se narodili. Nechat to skrze sebe žít a zároveň být v pravdivém, živém spojení s dalšími lidmi. 

Být ve spojení s tím, co nás zahrnuje a zároveň přesahuje. S tím, co nám dává pocit, že jsme součástí života. Života, kde máme své místo, které nám dává smysl a naplňuje nás zevnitř. 


Naše emocionální, nebo mentální nepohoda, opakující se vztahové neshody, fyzické, nebo finanční potíže často ukazují na to, co se chce v našem životě projevit, nebo být žito jinak, nově. 

Tak, abychom se dostali do míru s tím, kdo jsme sami za sebe, právě teď. Abychom se dokázali více uvolnit do stavu, kdy se cítíme životem podporováni a neseni. 

Abychom se i v našich vztazích cítili viděni, respektováni a sami sebou. 

Současná společenská situace nás vede k pravdivosti k sobě sama, k tomu, co nám osobně, bez ohledu na vnější okolnosti, dává smysl a propojuje s naší jedinečností a přirozenou silou.

 Pokud Vás tato možnost vnitřně osloví, bude nám ctí a radostí se s Vámi potkat. Bude to setkání se sebou a svým nitrem, které často vůbec neznáme, přestože řídí náš život. A s dalšími podobně zaměřenými lidmi. A také s tím, co chce do našeho života samo od sebe vstoupit …Jmenuji se Martin Vachuška.

Přestože jsem se téměř 18 let zabýval konstelacemi a během té doby vyzkoušel různé terapeutické přístupy, Wilfriedova práce mě naprosto učarovala.
Je zcela odlišná od všeho, co jsem do té doby zažil.


S velkou radostí Vás již po deváté zveme na krásné místo – do Lipna nad Vltavou – tentokrát na třídenní seminář Prameny Života – LIP na Lipně . Společně vytvoříme prostor pro to, abychom do našich životů a vztahů vnesli více lásky, radosti a respektu a zároveň se více uvolnili do vlastní jedinečnost – do toho, kým jsme se narodili, kdo jsme. 

Budeme pracovat pomocí Procesu životní integrace – LIP (Lebens Integrations Process)- integrační konstelací práci. Budeme zkoumat, v čem spočívá naše zakořeněnost v realitě, propojenost se Životem, přirozená síla a schopnosti přinášet své dary světu. Jste vítáni, ať už prožíváte cokoliv a přinášíte jakékoli téma osobní, vztahové, zdravotní ……… 


S ČÍM VÁM MŮŽE PROCES ŽIVOTNÍ INTEGRACE POMOCI KONKRÉTNĚ, K ČEMU VEDE?
– dospělý pohled na svůj život
– větší laskavost k sobě
– spojení se se svou esencí, jedinečností, svými dary
– uvolnění dětských vztahových projekcí a zapleteností
– větší živost, radost, klid a uvolnění
– dostání se do míru se svou minulostí
– větší otevření se vlastní tvořivosti, jedinečnosti, síle a potenciálu.


Více o LIP - Procesu životní integrace

PRAKTICKÉ INFORMACE K SEMINÁŘI: 

Vedení semináře – Martin Vachuška 

Host semináře – Vlaďka Vachuška – nabídne možnost zažít hluboké uvolnění těla a nový způsob napojení se na jeho moudrost – https://www.vladkavachuska.cz/

Organizace semináře a Svobodný tanec – Olga Cháb Makovecká

Místo konání – Rezidence Club Canada – Lipno nad Vltavou

Termín: 21. – 23.6. 2024

Kapacita: 12 účastníků

Čas:

pátek 21.6. – 10-18h

sobota 22.6. – 10-18h

neděle 23.6. – 10-15h

Přihlášení nutné předem přes přihlašovací formulář níže

Účastnický poplatek – lektorné
3600Kč – při přihlášení do 19.5.2024
4000Kč – při přihlášení do 9.6.2024
4400Kč – při přihlášení po 9.6.2024

Vaše místo bude rezervováno po zaplacení zálohy 2000Kč na účet:
1021780725/5500

Zálohu prosím uhraďte do 5 dní od přihlášení a do poznámky uveďte "LIP na Lipně 9" a své jméno. Doplatek lektorného na místě v hotovosti. Pokud by se akce z jakéhokoli důvodu nekonala, budou Vám peníze samozřejmě vráceny. Pokud byste se nemohli dostavit, je možné, aby přišel kdokoli, komu své místo přenecháte.…….

Z vnějšího pohledu nová forma terapeutické práce s konstelacemi. Nové jsou u ní dvě věci:

Za prvé tu, narozdíl od rodinných nebo systemických konstelací, nejde o vztahy k druhým lidem nebo místo a roli ve skupině (systému), ale čistě a jen o jedntlivce a jeho vnitřní postoj sama k sobě, ke své minulosti z perspektivy Tady a Teď.

Za druhé jsou zástupcům v konstelaci LIPu přidělena pevná místa, která nesmějí opustit. Tato místa vyplývají z mé teorie o vývoji lidského vědomí a v ní popsaných (sedmi) stupňů života a vědomí. Zástupci zde reprezentují dítě v lůně (stupeň 1), dítě (2) a dospívajícího (3). Klient sám stojí na místě dospělého (4).

To je vnější forma. Rozhodující je však psychologický úhel pohledu, z něhož je tato forma aplikována.

Tento pohled je rovněž nový a odlišný od téměř všech terapeutických metod. Za prvé je založen na pochopení, že náš život a vše, co se v něm stalo (tedy naše osobní minulost i minulost našeho původu a rodiny), je naprosto bez jakékoli alternativy, a že je tedy v tomto smyslu všechno "správně" tak, jak to je a jak to bylo. Za druhé se řídí poznáním, že minulost neexistuje - kromě v naší hlavě. Pouze si ji konstruujeme. Jednoduše není! Minulost je to, co pominulo, a když to pominulo, tak už to neexistuje. Vše, co existuje, je teď.

U LIPu se nejedná o žádnou teorii, ale o důslednou vůdčí linii praktické práce, což tak může být bezprostředně uviděno a prožito ve vztahu k vlastnímu životu. Veškerá pozornost je zaměřena na Teď, na uvidění a přijetí toho, co je. Díváme se sice na předchozí stupně života, ale pouze tak, že to, co se ukáže, zvnitřníme (to znamená že to přijmeme do nitra bez jakéhokoli snahy to měnit). Příčina problémů není spatřována v událostech samotných, ale pouze a jen v tom, jaký k nim máme postoj nyní.

Proto pracuji jen s Teď. Nenarozené dítě, dítě a dospívající jsou ponecháni takoví, jací byli, jejich minulost je ponechána taková, jaká byla - bez litování, bez výčitek, bez lítosti, beze studu. Když je takto necháme, tak se zklidní a naprosto uvolní. A tím se uvolní i napětí v dospělém klientovi a dostane se do souznění sám se sebou, takový, jaký je dnes a se vším, co ho sem dovedlo.

Tím se uvolní neuvěřitelná síla, která když se začne rozprostírat, vede k hluboké radosti a klidu. Zároveň se klient dostane do kontaktu s tím, co v něm je zaseto jako (duševní) semínko: se svým zcela vlastním, původním potenciálem, a uvolní se i cesta k jeho rozvíjení.

https://wilfried-nelles.cz/knihy/ 


MARTIN VACHUŠKA - o mě:
https://martinvachuska.cz/martin-vachuska-lip/
S konstelacemi jsem se potkal v roce 2002 a byla to láska na první pohled.
Tenkrát jsem ještě vůbec netušil, kam mě zavedou a jak moc se můj pohled na život a svět skrze konstelační práci promění.
Absolvoval 2 letý konstelační výcvik Průvodce na Cestě, dlouho se konstelacemi zabýval, ale pak v jeden moment zjistil, že už to dál není možné. Že je potřeba něco změnit.

Trvalo to téměř rok, kdy jsem procházel profesní krizí, protože jsem věděl, že tuto práci chci dělat, jen v jiné formě. Po tomto roce jsem se setkal s Wilfriedem Nellesem, jeho prací a přístupem skrze Proces životní integrace a byl naprosto nadšen.

  • V současné době je součástí výcviku Procesu životní integrace - LIP, tohoto nového způsobu konstelační práce u Wilfrieda Nellese, přímého žáka a přítele Berta Hellingera, zakladatele rodinných konstelací a indického mystika Osha.

Mám zkušenosti s prací konstelářů Jana Bílého, Bhagata Zeilhofera, Petra Málka a dalších. Jsem také terapeut Shiatsu a Kraniosakrální terapie a akreditovaný instruktor skalního lezení.

Miluji svou ženu Vlaďku, syna Vítka, svou rodinu, přírodu, tanec, krásu, lidskou opravdovost a jedinečnost a Integrační konstelační terapeutickou práci, která umožňuje dalším lidem žít naplňující život. Žijeme spolu s Vlaďkou a Vítkem na Plzni-jihu.

PRO ÚPLNOST

Účast na semináři nezaručuje postavení vlastního Procesu životní integrace, nebo konstelace. Bohužel to není možné z toho důvodu, že délka každé jednotlivé zakázky je velice individuální od několika minut po více než hodinu.

Budeme respektovat vymezený čas a uděláme všechno proto, aby se událo všechno důležité.

Každý, kdo se zúčastnil podobného semináře s velkou pravděpodobností potvrdí, že pozorná účast a propůjčení se rolím zástupcům v procesech jiných účastníků, přináší mnohdy nečekané vhledy a zprávy, důležité pro vlastníživot, a proto má i samo o sobě velkou hodnotu. Vše, co Vám já i ostatní lektoři na tomto semináři budeme nabízet, je pro Vás naprosto dobrovolné.To, jestli do jakékoli konstelace, nebo cvičení vstoupíte, jestli se rozhodnete v něm setrvat a případně pokud se rozhodnete jej opustit, je zcela na Vás a Vaše rozhodnutí vždy respektujeme.


Místo konání Rezidence Club Canada, Lipno nad Vlt. 25. www.clubcanada.eu

PRO VÍCE INFO KONTAKTUJTE OLI CHÁB MAKOVECKOU

olivamakova@gmail.com, 777299501


Co jsou to konstelace:

Konstelace je forma skupinové terapie, kde si klient zvolí zástupce do rolí, kteří po chvilce vnímají momentální vjemy, které vyvěrají z pozice, do které jsou postaveni. Říká se tomu obraz duše, nebo podvědomí. Může se ukazovat v různých vrstvách, z pohledu duše, lidské osobnosti, fyzicky či emočně a může se v čase proměňovat.

Tuto metodu vyvinul Bert Hellinger a podle mě ji nelze logicky či vědecky vysvětlit. 

Je potřeba citlivý přístup a diskrétnost všech zůčastněných.

Zatímco zástupci postupně vyslovuji nahlas jejich pocity v rolích, klient se dívá a poslouchá, případně interaguje s osobami, kteří mu zrcadlí co se odehrává.

Konstelář je zde jako průvodce, který posouvá dialog a prožitky, pro zvědomění a přijetí situace, tak jak byla prožita a přes případnou bolest ocenit, že nás to ovlivnilo také pozitivně, nasměrovalo to náš život tam, kde jsme nyní.

Obvykle je na konci konstelace pocit úlevy, nebo získání dalšího úhlu pohledu na věc, kterou klient řeší. 

Konstelář nikdy nezaručuje vyřešení situace do pozitivního konce, nicméně náhledem klient získá podporu, odpovědi a možnost postavit se k situaci jinak, aby se v ní cítil lehčeji a svobodněji. Klient se v procesu také spojí se se svou základní esencí a vnímá sílu situaci změnit nebo ji přijmout. Naše vnitřní části se často hlásí o slovo, dokud je nepřiřadíme ke konkrétní situaci v našem životě, dokud je neuvidíme, z jaké pozice uvnitř nás k situaci přistupujeme. 

Nejhlubší otisky jsou z prenatálního období a z období dětství, ať už jsme byli traumatizovaní, nebo nám bylo ublíženo, přežili jsme to a nyní můžeme sami sebe začít více respektovat a mít rádi, za to, že jsme to zvládli a že nás život stále chce.