nový formát KONSTELACÍ

PROCES ŽIVOTNÍ INTEGRACE PODLE WILFRIEDA NELLESE

KONSTELACE S OLÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

25.6. neděle od 9 do 16h centrum Elijana.

Nejraději používám konstelační formát podle Wilfrieda Nellese, protože vrací sílu žít život takový jaký je a zodpovědnost ho změnit, pokud chceme žít jinak. Staví nás do role dospělého já, který má moc integrovat vše z dětství a dospívání.
Tento formát konstelací nabízí možnost vidět vlastní esenci a dary, to s čím na tento svět člověk přichází.  

Prožitek propojení s naší esencí poskytuje klid a důvěru v život, přesně takový jaký je.

Bude prostor pro náhled na 5-6 konstelací, kapacita účastníků je do 8 osob, účast na semináři nezaručuje, prostor pro konstelací každého účastníka.

Co lze v tomto léčivém procesu nahlédnout?

-jakékoli vztahové téma (současné partnerství, absence partnera, vztahy v rodině)Vztahy jsou životně důležitou součástí každé lidské bytosti. Existuji však vztahy závislostní, které přináleží dětskému vědomí a vztahy založené na odpovědnosti

-pracovní, profesní a témata životního směřování - povolání.

-otázky osobního růstu, hledání pravé podstaty, nezdravé životní vzorce, nutkavé emoce, zdravotní stav.

V čem mi pomůže to uvidět? V okamžiku kdy se věci pojmenují a přijmou, už na nás nejsou tak nalepené a mohou postupně odpadnout, již se s tím nemusíme ztotožnit.To celé je nesené přirozeností života, kterou je láska a touha po harmonii, která je pod tím vším. Někdy uvidíme něco, co nám bylo zcela zkryto, nebo nám nepřináleží, ale z lásky k rodu jsme to podvědomě vzali na sebe.

Konstelace nejsou samospásné a často po procesu přichází období činu, které je pro dosažení zdravého stavu nebo změny potřeba.

Organizační informace:

Místo konání Centrum Elijana České Budějovice. 

Vstupné 950,-Kč při registraci do 22.5, poté a na místě 1100,-Kč.

S sebou, přezuvky do sálu. Během semináře bude přestávka na oběd 1h.

registrace: olivamakova@gmail.com, při registraci je požadována platba zálohy 500,-Kč
777299501

O mě:
Olga A. Cháb Makovecká prošla 2-letým výcvikem u Hany Říhové, mnoho inspirace získala u Martina Vachušky a dalších konstelatérů a pokračuje v praxi v novém výcviku W.Nellese.
 

,,Konstelace jsou pro mě dar od Boha, který nám lidem přišel prostřednictvím B.Hellingera a W.Nellese, a dalších, kteří se podíleji na jejim vývoji. 

Díky vlastní zkušenosti vím, jak mohou konstelace poskytnout lidem podporu v době, kdy intenzivně hledáme odpovědi.,,Láska, vztahy, jedinečnost - LIP na Lipně 9.-11.6.2023

víkendový pobyt s konstelacemi 

Proces životní integrace PODLE WILFRIEDA NELLESE s Martinem Vachuškou 

Jmenuji se Martin Vachuška.

Přestože jsem se téměř 18 let zabýval konstelacemi a během té doby vyzkoušel různé terapeutické přístupy, Wilfriedova práce mě naprosto učarovala.
Je zcela odlišná od všeho, co jsem do té doby zažil.

S radostí Vás zveme na víkendový pobyt s Procesem životní integrace - LIP - novým konstelačním formátem, vyvynutým skvělým německým konstelátorem a terapeutem Wilfriedem Nellesem. 

Konstelace budou prokládané prací s tělem, pohybem a tancem, který povede Olí Makovecká.


S ČÍM VÁM MŮŽE PROCES ŽIVOTNÍ INTEGRACE POMOCI KONKRÉTNĚ, K ČEMU VEDE?
- dospělý pohled na svůj život
- uvolnění dětských vztahových projekcí a zapleteností
- větší životní klid a uvolnění
- dostání se do míru se svým původem (rodinou) a se svou minulostí
- větší otevření se vlastní tvořivosti, jedinečnosti a potenciálu


Během pátečního večera bude čas na teoretický výklad práce  na zakázky, které si s sebou přinesete vy, účastníci.

Dále v průběhu víkendu budeme pokračovat s individuálníma konstelace, pohyb/tanec a pobyt v přírodě.


O Procesu životní integrace slovy Wilfrieda Nellese:

TERAPEUTICKÁ dimenze LIPu spočívá v tom, že se zabýváme psychickými zátěžemi, pokud se v pracovním procesu ukáží. Nehledáme je cíleně, ale pracujeme pouze s tématy, které se nám samy ukáží.

INICIAČNÍ úroveň spočívá v tom, že LIP zrcadlí člověku jeho současnýn stav vědomí a především také jeho vnitřní potenciál a umožňuje a ulehčuje přechod do dospělého vědomí.

ZE SPIRITUÁLNÍHO hlediska je LIP - pokud pohlížíme na celý život jako na pohyb vědomí - procesem, ve kterém není subjektem člověk, nýbrž duše. To znamená, že každý jednotlivec je pouhým výrazem duchovního pohybu, který nedokážeme uchopit ani pochopit. S tímto postojem také nejsou terapie a přechod do dospělosti žádnými procesy, které bychom dělali, jsou pouze něčím, co můžeme vpustit do našeho vědomí. Odehrávají se koneckonců samy od sebe.

Z vnějšího pohledu nová forma terapeutické práce s konstelacemi. Nové jsou u ní dvě věci:

Za prvé tu, narozdíl od rodinných nebo systemických konstelací, nejde o vztahy k druhým lidem nebo místo a roli ve skupině (systému), ale čistě a jen o jedntlivce a jeho vnitřní postoj sama k sobě, ke své minulosti z perspektivy Tady a Teď.

Za druhé jsou zástupcům v konstelaci LIPu přidělena pevná místa, která nesmějí opustit. Tato místa vyplývají z mé teorie o vývoji lidského vědomí a v ní popsaných (sedmi) stupňů života a vědomí. Zástupci zde reprezentují dítě v lůně (stupeň 1), dítě (2) a dospívajícího (3). Klient sám stojí na místě dospělého (4).

To je vnější forma. Rozhodující je však psychologický úhel pohledu, z něhož je tato forma aplikována.

Tento pohled je rovněž nový a odlišný od téměř všech terapeutických metod. Za prvé je založen na pochopení, že náš život a vše, co se v něm stalo (tedy naše osobní minulost i minulost našeho původu a rodiny), je naprosto bez jakékoli alternativy, a že je tedy v tomto smyslu všechno "správně" tak, jak to je a jak to bylo. Za druhé se řídí poznáním, že minulost neexistuje - kromě v naší hlavě. Pouze si ji konstruujeme. Jednoduše není! Minulost je to, co pominulo, a když to pominulo, tak už to neexistuje. Vše, co existuje, je teď.

U LIPu se nejedná o žádnou teorii, ale o důslednou vůdčí linii praktické práce, což tak může být bezprostředně uviděno a prožito ve vztahu k vlastnímu životu. Veškerá pozornost je zaměřena na Teď, na uvidění a přijetí toho, co je. Díváme se sice na předchozí stupně života, ale pouze tak, že to, co se ukáže, zvnitřníme (to znamená že to přijmeme do nitra bez jakéhokoli snahy to měnit). Příčina problémů není spatřována v událostech samotných, ale pouze a jen v tom, jaký k nim máme postoj nyní.

Proto pracuji jen s Teď. Nenarozené dítě, dítě a dospívající jsou ponecháni takoví, jací byli, jejich minulost je ponechána taková, jaká byla - bez litování, bez výčitek, bez lítosti, beze studu. Když je takto necháme, tak se zklidní a naprosto uvolní. A tím se uvolní i napětí v dospělém klientovi a dostane se do souznění sám se sebou, takový, jaký je dnes a se vším, co ho sem dovedlo.

Tím se uvolní neuvěřitelná síla, která když se začne rozprostírat, vede k hluboké radosti a klidu. Zároveň se klient dostane do kontaktu s tím, co v něm je zaseto jako (duševní) semínko: se svým zcela vlastním, původním potenciálem, a uvolní se i cesta k jeho rozvíjení.

https://wilfried-nelles.cz/knihy/ 

......................................................................................

PRAKTICKÉ INFORMACE K SEMINÁŘI: Vedení semináře – Martin Vachuška

Organizace semináře a Svobodný tanec – Olga Makovecká

Místo konání – Rezidence Club Canada – Lipno nad Vltavou

Termín: 9. – 11.6. 2023

Čas: změna oproti předcházejících LIPům na Lipně !

pátek 9.6. – 10-18h

sobota 10.6. – 10-18h

neděle 11.6. – 10-14h

Účastnický poplatek –
3300Kč – při přihlášení do 21.4.
3600Kč – při přihlášení do 21.5.
4000Kč – při přihlášení po 21.5.

Vaše místo bude rezervováno po zaplacení zálohy 1500Kč na účet:
2500676444/2010

Do poznámky prosím uveďte "LIP" a své jméno.

Pokud by se akce z jakéhokoli důvodu nekonala, budou Vám peníze samozřejmě vráceny.

Pokud byste se nemohli dostavit, je možné, aby přišel kdokoli, komu své místo přenecháte.

Kapacita: 12 účastníků

K dispozici židle na sezení
Pokud si vezmete přezuvky, bude to pro Vás fajn, nejsou nutností.

Informace k Procesu životní integrace: Martin – 728 523 682, info@martinvachuska.cz
Informace k organizaci, přihlášení, ubytování: Oli – 777 299 501 , olivamakova@gmail.com

V Rezidence Club Canada je možné se ubytovat noc před začátkem semináře a noc po semináři a užít si tak krásný a tvořivý, téměř letní, víkend na Lipně.

Pro více informací, k ubytování prosím kontaktujte organizátorku Oli.

S láskou a respektem k lidské přirozenosti a jedinečnosti

Martin a Oli 


MARTIN VACHUŠKA - o mě:
https://martinvachuska.cz/martin-vachuska-lip/
S konstelacemi jsem se potkal v roce 2002 a byla to láska na první pohled.
Tenkrát jsem ještě vůbec netušil, kam mě zavedou a jak moc se můj pohled na život a svět skrze konstelační práci promění.
Absolvoval 2 letý konstelační výcvik Průvodce na Cestě, dlouho se konstelacemi zabýval, ale pak v jeden moment zjistil, že už to dál není možné. Že je potřeba něco změnit.

Trvalo to téměř rok, kdy jsem procházel profesní krizí, protože jsem věděl, že tuto práci chci dělat, jen v jiné formě. Po tomto roce jsem se setkal s Wilfriedem Nellesem, jeho prací a přístupem skrze Proces životní integrace a byl naprosto nadšen.

  • V současné době je součástí výcviku Procesu životní integrace - LIP, tohoto nového způsobu konstelační práce u Wilfrieda Nellese, přímého žáka a přítele Berta Hellingera, zakladatele rodinných konstelací a indického mystika Osha.

Mám zkušenosti s prací konstelářů Jana Bílého, Bhagata Zeilhofera, Petra Málka a dalších. Jsem také terapeut Shiatsu a Kraniosakrální terapie a akreditovaný instruktor skalního lezení.

Miluji svou ženu Vlaďku, syna Vítka, svou rodinu, přírodu, tanec, krásu, lidskou opravdovost a jedinečnost a Integrační konstelační terapeutickou práci, která umožňuje dalším lidem žít naplňující život. Žijeme spolu s Vlaďkou a Vítkem v domku v Měcholupech u Nepomuka na Plzni-jihu.


Místo konání Rezidence Club Canada, Lipno nad Vlt. 25. www.clubcanada.eu

PRO VÍCE INFO KONTAKTUJTE OLI MAKOVECKOU

olivamakova@gmail.com, 777299501