ZDRAVÉ ŽENSTVÍ

PROSTOR PRO ŽENSKOU DUŠI

Ženy se odpradávna spolu scházely, 

aby tkaly přediva života a vzájemně si naslouchaly, čistily v kruhu žen svá srdce pláčem i smíchem, příběhy o lásce, rodině, životě i smrti.

KRUH ŽEN A KONSTELAČNÍ PRÁCE.

  • **Pokud občas bojuješ se syndromem hodné holky a potřebuješ vystoupit ze své role a nastavit zdravé hranice, přijď. 

  • **Pokud ve tvém vztahu s mužem panuje dynamika matka a syn a ráda bys to změnila, přijď. 

  • **Máš-li chronické zdravotní symptomy, a nerozumíš tomu co, se ti tělo snaží říct, přijď. 

  • **Máš-li tendenci zachraňovat a toužíš po-moci, protože zažíváš utrpení druhých, přijď rozpoznat rozdíl mezi soucitěm a lístostí. 

    a věz, že změna je možná a zázraky se dějí. 


Setkání má 2 fáze, konstelace a sdílení v kruhu.

Prostor pro konstelace dostanou 2 až 3 ženy, případně dle situace, si každá účastnice může postavit konstelaci v malé skupince. V konstelacích je možné nahlédnout na příčinu toho, proč se nám nedaří, jejíž rozpoznání nás může vnitřně osvobodit. 

Často sami sebe nevidíme a právě díky zrcadlení v konstelační práci, lze rozpoznat z jaké pozice na situaci nahlížíme. 

Pokud obviňuji ze svých pocitů ostatní, jednám z pozice dítěte, které nemá moc nad svým životem.

Protože, jednáme-li z pozice dospělého já, víme, že vše co se nám děje, nám zrcadli naše předchozí rozhodnutí a ostatní nám poskytuji příležitost to zlepšit nebo změnit.

Ženský kruh je otevřený prostor sdílení, kde není vedoucí jedna z nás, ale každá má možnost otevřeně hovořit o vlastní zkušenosti nalézání rovnováhy v životě.


Neděle 8.10 od 14h-17h
Přihlášení olivamakova@gmail.com
Cena 600,-Kč


Vize projektu ZDRAVÉ ŽENSTVÍ je vytvořit podporující komunitu žen, kde můžeme sdílet zkušenosti a schopnosti, které každá z nás má.
V tomto hojivém a bezpečném kruhu se dějí zázraky. Ale i obyčejné povídání o tom, jak žiju, co mě inspiruje, o čem sním a co v životě potřebuji, je nutné k vytvoření vnitřní a vnější integrity ženské duše.

Vytváříme zde společenství, kde nehodnotíme, ale podporujeme se na cestě ke zdravému ženství, partnerství a podnikání. Rozpomínáme se na své sny, které jsme odložili, vracíme se opět k našim vášním a poslání, které naplňují náš život a dávájí nám smysl tvořit lepší místo na Zemi.

V tomto otevřeném prostoru máme k dispozici moudrost starších, lehkost a důvěru mladších žen, a můžeme se ptát celého kruhu na zkušenosti v jakékoli oblasti života, nebo jen naslouchat vyprávění ženských srdcí.

Prostor pro kreativní a vědomé ženy, které tvoří život zázraků a splněných snů.
Průvodce setkáním jsem já a obvykle jsou přítomny mé nejbližší (maminka a sestra).