Stará duše, nové začátky

03.03.2019

V únoru 2019 se v Praze konala víkendová taneční dílna s Lucie Nerot (Fr, jedna ze spoluzakladatelek Open Floor), kterou organizovala Raduca. Měla jsem tu čest asistovat na této dílně a ráda bych se s vámi podělila o zážitek ze setkání v tanci.

Tématem této dílny bylo propojení se se svou duší, zvědomování si našich starých vzorců chování a vybrat si nový směr, kterým bychom se raději ubírali a nejlépe v souladu se svou duší.

Lucie Nerot je velmi příjemná lektorka, působí lidským dojmem a po chvíli jejího vedení si získá vaši důvěru, díky uvolněnému a přítomnému stylu vedení. 

Dílna byla od začátku směrovaná velmi intenzivně na tělo a zvědomování si své fyzické roviny, dále také emoční a mentální zvědomování a následně také duchovní rovina. Velmi se mi líbí přístup přijetí mysli a jejiho nekonečného toku myšlenek a vyjádření v pohybu, místo abychom se snažili mysl zastavit ji zapojujeme zcela vědomě do procesu tance.

Jsem naprosto nadšená z toho s jakou energii celá skupina proces započne, jak se cesta otevírá a prohlubuje a na konci dílny jsou všichni jako vyměnění. Otevřeni jeden druhému a vlastní zranitelnosti ochotní riskovat, experimentovat a hrát si spolu v tanci a ve společném sdílení verbálně.