Tanec Č. Budějovice

Těším se na naše setkání s otevřenou myslí a srdem.

Tato setkávání jsou otevřená pro kohokoli, kdo cítí volání po pohybu, nehledě na věk či pohlaví...

Intenzitu pohybu si každý tanečník reguluje dle vlastních potřeb.

Je to především prostor aktivního odpočinku a sdílení ať už v tanci nebo slovy. 

Hodiny mívají strukturu kterou přizpůsobuji aktuálním požadavkům skupiny. Uvítací kruh, individuální ladění, interaktivní ponor a cvičení ,,vtělování,, volný prostor bez vedení a uzavírání v kruhu sdílením.

Prostor Elijana, Riegrova 1816/3A, České Budějovice

KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 18.30 DO 20.00

Cena za 1 lekci 250Kč, 

předplatné za 3 - 4lekce 200,-Kč/za 1lekci *

* předplatné je potřeba využít v rámci jednoho měsíce, nejpozději však v rámci 6 týdnů

Registrace předem olivamakova@gmail.com, 777299501, nebo messenger FB Oliva Olivera