VYTVÁŘENÍ  SPOLEČENSTVÍ

KOMUNITA  v tomto smyslu je spíše o přístupu, potažmo úrovni komunikace a vztahování se k jedné či více osobám. Tento seminář je příležitostí k opravdovému učení se, tím, že si zvědomíme kdo jsme a co nás drží zpět, učení se upřímné komunikaci a vytváření bezpečného prostředí pro vztahy.

VÍKENDOVÁ PRAKTICKÁ DÍLNA O SPOLEČENSTVÍ, KOMUNIKACI A O VŠEM CO PODPORUJE HLUBOKÉ A UPŘÍMNÉ VZTAHY.

LIPNO NAD VLTAVOU 25.3-27.3.2022 FACILITÁTOŘI RNDr. Mgr. Lenka Kočí a Jan Nejedlý

Co se na setkání můžeme naučit:

Individuální úroveň- zvědomění obvyklých vzorců komunikace, ukotvení otevřené autentické komunikace, práce s projekcemi a přenosy, prohloubené poznání vlastní individuality a osobního přínosu ve skupině, otevřenost k rozdílnostem druhých, uzdravení vnitřních zranění a integrace polarit vlastní osobnosti.


Vztahová úroveň - hluboké porozumění druhým, přijímání odlišností, prohloubení vztahů také na neverbální úrovni a schopnost otevřené funkční komunikace.


Skupinová úroveň - vnímání celé skupiny jako propojeného organismu, vzájemná podpora, využití potenciálu každého jedince při tvořivé spolupráci, synergie a "flow efekt" při zvládání úkolů a výzev, konstruktivní řešení sporů a konfliktů, reflexe skrytých témat kolektivu, otevřenost ke konsenzu a integrace hluboké demokracie. Tyto skupinové "dovednosti" jsou ovšem ukotveny především na osobní rovině a využijete je tak prakticky ve svých vztazích a kolektivech, které jsou součástí vašeho běžného prostředí.


",,...ve skutečnosti jsme společenští tvorové, kteří nutně potřebují jeden druhého a to nejen k přežití a k tomu, aychom měli společnost, ale také proto, aby náš život měl vůbec měl smysl.,,

citace z knihy M.S.Pecka V jiném rytmu-vytváření společenství. 


Setkání facilitují Honza Nejedlý a RNDr. Mgr. Lenka Kočí

Honza absolvoval výcvik v biodynamické body-psychoterapii (2012). Absolvoval bioenergetický výcvik (John Hawken), výcvik v rodinných konstelacích (Bhagat) a výcvik ve facilitaci skupinových procesů (IPOP), dále pak kurzy celotělové terapie a traumaterapie u Eliho Weidenfelda. 

Lenka toho má za sebou skutečně mnoho. Zde je část jejího studia: Absolvovala dvouletý výcvik v Gestalt terapii (Institut Gestalt terapie), základní a tématické postgraduální kurzy energetického léčení (International Network of Energetic Healing), akreditovaný kurz Lektor volnočasových aktivit, pětiletý výcvik v integrované skupinové psychoterapii (Instep), výcvik ve vedení Council Circle a řadu seminářů především v procesorientované práci (IPOP).


V pátek: příjezd od 16h, večeře v 17.30, zahájení semináře 18.30-21.00

Sobota: snídaně 8.30, skupinové setkání 9.30-12.30, oběd a osobní volno 12.30-15.00
 15.00 - 18.00 skupinové setkání, 18.15 večeře, 19:00-21.30 skupinové setkání.

Nedělesnídaně 8.30, setkání 9.30-12.30, oběd 12.30-14.00, skupinové setkání a závěr 14.00 - 16.00

Časy jsou orientační a mohou se vyvíjet podle aktuálních potřeb skupiny


Seminář je pobytový a o účastníky je postaráno vč. vegetariánské plné penze. Pokud máte speciální dietologické požadavky (vegan, bezlepková strava) dejte prosím předem vědět.

Ubytování je ve 3 lůžkových pokojích se sociálním zařízením v místě konání akce v Rezidenci Club Canada Lipno nad Vltavou. Pokud byste chtěli být na pokoji s kontrétním účastníkem, nahlaste to prosím předem.

Cena semináře:

PŘIHLÁŠENÍ DO 6.3 zvýhodněná CENA 3800,-KČ

PŘIHLÁŠENÍ od 7.3. cena základní 4200,-KČ

Platba probíhá předem, po přihlášení obdržíte pokyny a platební údaje:

PŘIHLÁŠKA

Společenství podle M.S.Pecka

Na semináři není předložená žádná viditelná struktura, ale pouze vodítka či doporučení podle M. SCOTTA PECKA, což umožňuje mimoděk vznikající prostor vstoupit do hloubek u běžných strukturovaných seminářů nepřístupných. 

Přes počáteční výzvy, postupně začínají všichni, každý svým tempem, vstupovat do prostoru, kde současně zažívají svou jedinečnost a přitom jsou ve své zranitelnosti plně a bez předstírání akceptováni skupinou.

Tak, jak každý z účastníků postupně prochází svým individuálním procesem, 

výsledkem je "psychologický zážitek společenství". Jde o velmi naplňující stav, 

s intenzivním prožitkem vlastního já i skupinového my, s přítomným pocitem základního 

bezpečí, přijímáním a využitím rozdílností mezi účastníky, zážitkem plynulé tvořivé 

spolupráce skupiny a dovedností produktivně řešit konflikty.